ระบบ SatangDee ให้บริการกู้ยืมเงินออนไลน์แบบ บุคคล-ต่อ-บุคคล 


สตางค์ดี (https://satangdee.com/th/) คือแพลตฟอร์มการกู้ยืมเงินออนไลน์ บุคคล-ต่อ-บุคคล แห่งแรกของไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีสำหรับดำเนินเครดิต แหล่งตลาดลงทุน ที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าธนาคารรูปแบบเดิมหรือโปรแกรมสินเชื่อจากสถาบันทางการสตางค์ โดยผ่านการออมไปสู่ผู้ยืมด้วยอัตราที่ต่ำกว่าและเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงของนักลงทุน สตางค์ดี P2P แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมจะเชื่อมต่อและจับคู่ผู้ใช้งานทั้ง 2 กลุ่มคือ : ผู้กู้เงิน และ ผู้ให้ยืมเงิน (หรือนักลงทุน) – ผ่านแหล่งตลาดออนไลน์


เพื่อสมัครคลิกลินค์ https://satangdee.com/th/ หรือแบนเนอร์ :